Projectondersteuning business unit

Logo
Doelstelling
Mobiliteit - projectondersteuning

De unit Project Consult van de businesslijn Ruimte & Mobiliteit zocht een spin in het web om het overzicht te houden, ondersteuning bij werkzaamheden te bieden, losse eindjes aan elkaar te knopen en op ontwikkelingen te reageren. Deze rol is met deze opdacht ingevuld.

Uitvoering

De activiteiten bestonden onder andere uit het bieden van organisatorische ondersteuning bij strategische bijeenkomsten, het uitvoeren van inventarisaties van project- en netwerkinformatie, en het uitvoeren van verkenningen van beleidsdocumenten van de voormalige Ministeries van V&W en VROM.

Resultaat

Door de uitvoering van deze werkzaamheden zijn zowel strategische samenkomsten voorbereid als de benodigde documenten opgesteld. Daarmee werd de business unit in haar taken ontlast. 

Overzicht resultaten