Het beheer van multifunctionele accomodaties

Logo
Doelstelling
Beheer & onderhoud - Onderzoek & Advies

Woningcorporatie De Woonplaats bezit en beheert een groot aantal multifunctionele accomodaties (MFA's). De kosten van het beheer en onderhoud kunnen worden verlaagd door de organisatie hiervan te verbeteren. In dit onderzoek is onderzocht welke thema's van invloed zijn op het functioneren van een MFA, hoe het beheer en onderhoud van de MFA's van De Woonplaats wordt uitgevoerd en hoe het kan worden verbeterd.

Uitvoering

Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de belangrijkste thema's die van invloed zijn op het functioneren van een MFA. Vervolgens zijn er op basis van deze thema's negen interviews uitgevoerd om het beheer en onderhoud van de MFA's van De Woonplaats te evalueren. Om te komen tot aanbevelingen ter vebetering zijn theorie en praktijk met elkaar geconfronteerd.

Resultaat

Er zijn op basis van het literatuuronderzoek negen thema's vastgesteld die van invloed zijn op het functioneren van een MFA. Dit zijn: de beheervorm, de hoofdgebruiker, het doel, de locatiemanager, interne relaties, het type, de verhuurconstructie, de gebouwkenmerken en commercieel & maatschappelijke vastgoed. 

De MFA's zijn op basis van deze thema's geëvalueerd. Een confrontatie van de theorie met de praktijk (zowel de MFA's als de organisatie van De Woonplaats) heeft geleid tot aanbevelingen ter verbetering. 

De resultaten zijn vertrouwelijk en worden daarom niet openbaar beschikbaar gesteld.

Overzicht resultaten